หลักสูตรที่ 3: องค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากงานหน้าบ้าน เช่น การทำการตลาดออนไลน์ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้รู้จักธุรกิจและสินค้า หรือการรักษาลูกค้าให้อยู่หมัด ไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าคู่แข่งหรือสินค้าทดแทนอื่นๆ แล้ว งานหลังบ้านของการทำธุรกิจ ที่ถือเป็นพื้นฐานและทักษะที่ผู้ประกอบการควรมีก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

คำอธิบายหลักสูตร

นอกจากงานหน้าบ้าน เช่น การทำการตลาดออนไลน์ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้รู้จักธุรกิจและสินค้า หรือการรักษาลูกค้าให้อยู่หมัด ไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าคู่แข่งหรือสินค้าทดแทนอื่นๆ แล้ว งานหลังบ้านของการทำธุรกิจ ที่ถือเป็นพื้นฐานและทักษะที่ผู้ประกอบการควรมีก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน  หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจโมเดลธุรกิจที่หลากหลายที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ องค์ประกอบต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรมีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในธุรกิจได้ ทั้งเรื่องความรู้ต่างๆ และทักษะที่จำเป็น รวมถึงแนวทางในการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ แหล่งความรู้ และการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนต่างๆ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพในการทำธุรกิจในยุควิถีใหม่

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณอุดมธิปก ไพรเกษตร
Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate