Workshop

ทักษะของการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ซึ่งการนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อในระยะเวลาสั้น ๆ

คำอธิบายหลักสูตร

ทักษะของการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ซึ่งการนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อในระยะเวลาสั้น ๆ โดยการนำเสนอที่ดีย่อมเชื่อมโยงกับทักษะการสื่อสารที่ดีด้วยเช่นกัน ในหัวข้อ Intensive Workshop with Sustained Shared Thinking Model (SST) Part 1 จะมาช่วยเพิ่มทักษะการพูดและการนำเสนอ โดยปูพื้นฐานตั้งแต่เทคนิคการพูดไปจนถึงรูปแบบของ Presentation ที่จะช่วยให้การนำเสนอนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากวิทยากรผู้มากความสามารถและประสบการณ์ คุณปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง พิธีกรประจำสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ Thai lOT Association

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons