Workshop :Youth Leader New Gen

หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักสูตร Youth Leader New Gen ในการสร้างพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจแล้ว Workshop :Youth Leader New Gen จะพาให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้นำทั้ง 4 บทบาท

คำอธิบายหลักสูตร

หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักสูตร Youth Leader New Gen ในการสร้างพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจแล้ว Workshop :Youth Leader New Gen จะพาให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้นำทั้ง 4 บทบาท พร้อมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละบทบาทนั้นๆ และยังมีกิจกรรมเพื่อให้ได้ค้นหาให้ได้รู้จักบทบาทความเป็นผู้นำที่แฝงอยู่ในตัวเอง รวมไปถึงเรียนรู้การทำงานแบบ Teamwork และค้นหาทีมในฝันในการทำงาน โดยวิทยากร คุณปาริสา สัทธินทรีย์ ประธานเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณปาริสา สัทธินทรีย์
Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
  • Course Certificate