หลักสูตรที่ 5:  สูตรลับการเล่าเรื่องธุรกิจให้เข้าถึงใจลูกค้าด้วย Storytelling Canvas

เมื่อการเล่าเรื่อง ไม่ใช่แค่การบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถูกนำไปใช้ในหลากหลายมิติในชีวิตประจำวันจนไปถึงการเล่าเรื่องในเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสื่อสารและความประทับใจ การจดจำเรื่องราวของธุรกิจ ความตั้งใจ หรือแม้แต่การใช้เพื่อให้สามารถเกิดการซื้อขาย เกิดการลงทุนได้ ที่ SME หรือบุคคลทั่วไปก็ต้องรู้จักและต้องใช้ทักษะในการเล่าเรื่องด้วยเช่นกัน

คำอธิบายหลักสูตร

เมื่อการเล่าเรื่อง ไม่ใช่แค่การบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถูกนำไปใช้ในหลากหลายมิติในชีวิตประจำวันจนไปถึงการเล่าเรื่องในเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสื่อสารและความประทับใจ การจดจำเรื่องราวของธุรกิจ ความตั้งใจ หรือแม้แต่การใช้เพื่อให้สามารถเกิดการซื้อขาย เกิดการลงทุนได้ ที่ SME หรือบุคคลทั่วไปก็ต้องรู้จักและต้องใช้ทักษะในการเล่าเรื่องด้วยเช่นกัน  

ในหลักสูตรนี้ ผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มากด้วยประสบการณ์ จะทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะให้ความรู้เรื่องนักเล่าเรื่องที่เกิดจากนักล่า และความหมายของการเล่าเรื่องที่ทำให้สิ่งต่างๆ เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และวิธีใช้ “การเล่าเรื่อง” ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้ พร้อมด้วย 10 สูตรสำเร็จที่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจควรมีติดตัวไว้เพื่อช่วยเล่าเรื่องธุรกิจและตัวอย่างของเรื่องเล่าที่น่าสนใจทั้งในไทยและจากทั่วโลก พร้อมเผยสูตรของการสร้างเรื่องราวให้เกิดเล่าจาก Storytelling Canvas และวิธีการเชื่อมโยงแต่ละช่ององค์ประกอบให้เกิดเป็นเรื่องราว  

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate