หลักสูตร Social Digi-preneur (8 ชั่วโมง)

หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น การสร้างทีมหรือองค์กรให้แข็งแกร่ง การทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กฏหมายที่ควรรู้ บัญชีและการเงิน ตลอดจนการหาแหล่งเงินทุน และการพบปะนักลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดจากพื้นฐานไปสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้อีกด้วยจากผู้เชี่ยวชาญจากสตาร์ทอัพชั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) ร่วมด้วย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณสมศักดิ์ บุญคำ
  • คุณเกศรา มัญชุศรี
  • คุณทลปภร ปัญโยรินทร์
  • คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล
  • คุณนิโลบล ประมาณ
  • คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

Course Content

1) WHY SE (Social Enterprise)
2) Social Enterprise 101
3) Business Model for SE
4) SE Ecosystem in Thailand
5) Social Impact Assessment (SIA)
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate