หลักสูตร Game Streamer (12 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่จะช่วยต่อยอดไปสู่อาชีพ "สตรีมเมอร์ (Streamer)" ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต เป็นอาชีพใหม่สำหรับผู้ที่มีใจรักในการเล่นเกมและสร้างความบันเทิงให้กับผู้รับชม โดยศึกษาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสตรีมมิ่ง การเตรียมพร้อมของอุปกรณ์เบื้องต้น รู้จักแพลตฟอร์มยอดนิยม การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับสตรีมเมอร์ ตลอดจนจรรยาบรรณของสตรีมเมอร์ที่จำเป็นต้องรู้

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรที่จะช่วยต่อยอดไปสู่อาชีพ “สตรีมเมอร์ (Streamer)” ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต เป็นอาชีพใหม่สำหรับผู้ที่มีใจรักในการเล่นเกมและสร้างความบันเทิงให้กับผู้รับชม โดยศึกษาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสตรีมมิ่ง การเตรียมพร้อมของอุปกรณ์เบื้องต้น รู้จักแพลตฟอร์มยอดนิยม การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับสตรีมเมอร์ ตลอดจนจรรยาบรรณของสตรีมเมอร์ที่จำเป็นต้องรู้

นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดหลักสูตรเนื้อหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปอีกขั้นจาก ‘ผู้เล่น’ สู่ ‘นักกีฬา E-SPORTS’ ตั้งแต่การบริหารจัดการ E-SPORTS การจัดทำข้อเสนอทางธุรกิจ (Business Proposal) สำหรับสตรีมเมอร์ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและโค้ช E-SPORTS

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณตรีภพ เที่ยงตรง
  • คุณธีรวีร์ อำพันศิริ
  • คุณชณัฐ ศรีจันทร์วันเพ็ญ
  • คุณรวีภาส เย็นพระพาย

Course Content

1) Game Streamer
2) Game & E-Sports Management
Not Enrolled

Course Includes

  • 16 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate