หลักสูตร Fundamental of Digi-preneur (20 ชั่วโมง)

หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น การสร้างทีมหรือองค์กรให้แข็งแกร่ง

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น การสร้างทีมหรือองค์กรให้แข็งแกร่ง การทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กฏหมายที่ควรรู้ บัญชีและการเงิน ตลอดจนการหาแหล่งเงินทุน และการพบปะนักลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดจากพื้นฐานไปสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้อีกด้วยจากผู้เชี่ยวชาญจากสตาร์ทอัพชั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) ร่วมด้วย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

อาจารย์ผู้สอน

 • กรรมการสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (TSTA)
 • ผศ.ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
 • คุณชาล เจริญพันธ์
 • คุณณิชา สืบวงศ์ลี
 • คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์
 • คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา
 • คุณวีร์ สิรสุนทร
 • คุณราชิต ไชยรัตน์
 • คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล
 • คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ
 • คุณอมรพล หุวะนันทน์

Course Content

1) What & Why to become digital entrepreneur
2) Basic Skills
3) Products Developments
4) Office Running Skills
5) Value-Added
Not Enrolled

Course Includes

 • 15 Lessons
 • 1 Quiz
 • Course Certificate