หลักสูตร E-Commerce (16 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่ปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซคืออะไร พร้อมแนวทางปฏิบัติ การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ลงลึกไปถึงการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมไปถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อช่วยให้ขายของได้จริง

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรที่ปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซคืออะไร พร้อมแนวทางปฏิบัติ การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ลงลึกไปถึงการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมไปถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อช่วยให้ขายของได้จริง การสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ พร้อม ๆ กับกฎหมาย PDPA เกี่ยวข้องที่ควรรู้ เพื่อให้ธุรกิจไปรอด และกลยุทธ์การขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซไปตลาดต่างประเทศ ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ

อาจารย์ผู้สอน

 • คุณกัลย์จิรัตน์ สุวรรณรัตน์
 • คุณพิมพ์สิริ ศีติสาร
 • คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา
 • คุณขวัญชนก ศรีสวัสดิ์
 • ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
 • คุณชัยยุทธ เจนวิริยะโสภาคย์
 • คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ
 • คุณกันตวีร์ แสงสาย
 • คุณวรวุฒิ สายบัว
 • คุณภัทร เถื่อนศิริ
 • คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
 • คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ
 • คุณศุภยศ ศิริจํารูญวิทย์
 • คุณชารีฟ เด่นสุมิตร
 • คุณปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา
 • คุณเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต
 • คุณวุฒินันท์ สังข์อ่อง

Course Content

1) E-Commerce 101 Starter with practices
2) E-Commerce, Digital Marketing and Conversion-Driven Sale for growth
3) E-Commerce and supply chain management with logistics, fulfillment and e-payment
4) Cross border E-Commerce for selling to the world
Not Enrolled

Course Includes

 • 16 Lessons
 • 1 Quiz
 • Course Certificate