หลักสูตรที่ 1: การสร้างแบรนด์และธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

เมื่อแบรนด์ ไม่ใช้เพียงแค่โลโก้หรือตราสินค้า แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจดจำและตอบสนองต่อกิจการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เชื่อมโยงทั้งสินค้า ตัวบุคคล และธุรกิจโดยรวม

คำอธิบายหลักสูตร

เมื่อแบรนด์ ไม่ใช้เพียงแค่โลโก้หรือตราสินค้า แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจดจำและตอบสนองต่อกิจการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เชื่อมโยงทั้งสินค้า ตัวบุคคล และธุรกิจโดยรวม การสร้างแบรนด์จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจให้ความสนใจท่ามกลางการแข่งขันของสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่อง และการเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่ต้องอาศัยแบรนด์ในสนามการค้าด้วยราคา 

 ในรายวิชานี้ จะแนะนำกลยุทธ์ต่างๆ ที่แบรนด์ควรจะมี เป็นหลักคิดในการนำไปวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผ่านการสำรวจตลาด คู่แข่ง และตนเอง เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ตอบโจทย์ผู้บริโภค เข้าถึงและปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ รวมถึงวิธีการในแต่ละขั้นตอนที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเครื่องมือต่างๆ บนออนไลน์ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้สามารถวัดผลและเกิดประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจต่อไป

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
Not Enrolled

Course Includes

  • 9 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate