หลักสูตร Advanced of Digi-preneur (10 ชั่วโมง)

หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น การสร้างทีมหรือองค์กรให้แข็งแกร่ง

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น การสร้างทีมหรือองค์กรให้แข็งแกร่ง การทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กฏหมายที่ควรรู้ บัญชีและการเงิน ตลอดจนการหาแหล่งเงินทุน และการพบปะนักลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดจากพื้นฐานไปสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้อีกด้วยจากผู้เชี่ยวชาญจากสตาร์ทอัพชั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) ร่วมด้วย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณนพพล อนุกูลวิทยา
  • คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์
  • คุณณัฐพล ชลวิทย์
  • คุณอมรพล หุวะนันทน์
  • คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล
  • คุณเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์

Course Content

1) Products Developments
2) Office Running Skills
3) Value-Added
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate