การวัดผลคอนเทนต์ทาง Social Media ที่ Influencer ควรรู้

CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

คำอธิบายหลักสูตร

CONNEXION เปิดหลักสูตร Digital Content Creator และ Digital Influencer เรียนรู้ด้านการสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งทางเทคนิคและการผลิตสื่อโซเชียล มีเดีย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ระดับการเรียนรู้ที่ 2 : การเป็น Digital Content Creator และ Influencer อย่างเป็นตัวของตัวเอง

อาจารย์ผู้สอน

  1. คุณเต๋า ปาณัสม์ วัชรประภาพงศ – Media Performance Manager จากบริษัท Tellscore

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

ผู้เข้าเรียนต้องเข้าเรียนให้ครบทุกวิดีโอ และทุกระดับการเรียนรู้ผู้เรียนจะได้รับ Certificate ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

Course Content

Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
  • Course Certificate