Courses

 • 7 Lessons

  21 Century

  การเป็นการสู่ยุคดิจิทัล การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ อะไรให้กับเราบ้าง และเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร ในหัวข้อ 21st-Century Opportunity

 • 6 Lessons

  Digital Citizenship

  การเข้ามาของ Internet นำไปสู่โลกเครือข่ายสังคมเสมือนสังคมใหม่ของโลก ซึ่งไม่จากัดเชื้อชาติ. ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม เพศ อายุสถานที่และระยะทาง นำไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน

 • 7 Lessons

  Digital Right

  การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน จำต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในสิทธิและเสรีภาพบนสังคมสมัยใหม่ที่เรียกว่าโลกดิจิทัลนี้ ซึ่งในบทเรียน Digital Rights and Responsibilities นี้จะอภิปรายให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพจากผู้คนในสังคมเดิมจนมาสู้ผู้คนในสังคมดิจิทัล

 • 5 Lessons

  Digital Skill and Knowledge

  ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท “ข้อมูล” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มาช่วยในการทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 • 21 Lessons

  Facebook Ads

  นี่คือคอร์สที่คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการวางกลยุทธ์และการตั้งเป้าหมายให้เข้ากับธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ รวมไปถึงการขยายตลาดในยุคดิจิทัลด้วย Facebook Ads อีกทั้งยังมีเคล็ดลับในการสร้างแคมเปญโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคมากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณารวมไปถึงการวัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน

 • 8 Lessons

  Fake News Detection

  หลักสูตร Fake News Detection มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้เท่าทันภัยของ Fake News โดยจะมีการปูพื้นฐานตั้งแต่ ความหมายและประเภทต่างๆ แลกเปลี่ยนเรื่องราว เหตุการณ์ความเชื่อของ Fake News

 • 21 Lessons

  Google Ads Fundamental & Search

  ยุคนี้ “การโฆษณาออนไลน์” ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ และเป็นวิธีการที่ “วัดผลลัพธ์ได้ชัดเจนที่สุด” การซื้อสื่อโฆษณาจะไม่ใช่ “รายจ่าย” อีกต่อไป แต่เป็น “ต้นทุนของการขาย” ที่ช่วยสร้างรายได้และขยายฐานกำไร

 • 16 Lessons

  Google Ads GDN & Remarketing

  ยุคนี้ “การโฆษณาออนไลน์” ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ และเป็นวิธีการที่ “วัดผลลัพธ์ได้ชัดเจนที่สุด” การซื้อสื่อโฆษณาจะไม่ใช่ “รายจ่าย” อีกต่อไป แต่เป็น “ต้นทุนของการขาย” ที่ช่วยสร้างรายได้และขยายฐานกำไร

 • 31 Lessons

  Google Analytics

  “เว็บไซต์” คือ หัวใจที่สำคัญที่สุดในการทำการตลาดออนไลน์ แต่ไม่ใช่ทุกเว็บไซต์จะช่วยสร้างรายได้ หรือแปลงผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายได้จริง ดังนั้นก่อนจะตั้งกลยุทธ์ในเชิงบุก รุกเข้าสู่โลกออนไลน์ เราควรจะเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ เข้าใจในภาพรวม และต่อยอดไปถึงการวัดความ “คุ้มค่า” ของสื่อโฆษณาต่างๆ ที่เราเลือกใช้

 • 8 Lessons

  Intensive Workshop with Sustained
  Shared Thinking model (SST)

  Intensive Workshop with Sustained Shared Thinking Model (SST) Part 1 ที่จะมาสอนทักษะวิธีคิดในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมต่อไป

 • 5 Lessons

  Introduction to digital youth network

  มารู้จักกับโครงการ Digital Youth Network Thailand สร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี

 • 15 Lessons

  Line OA

  หากพูด Application ที่คนไทยใช้ในการ Communication เยอะที่สุด คุณนึกถึง Application ใดกันคะ แน่นอนว่าคำตอบน่าจะเป็น LINE ใช่ไหมคะ

 • 28 Lessons

  Looker Studio

  ปัจจุบันสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลย‘ข้อมูล’นั้นเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์กับการทำธุรกิจ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหลายธุรกิจจึงหันมาให้ความสำคับกับการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะยิ่งข้อมูลมากก็จะทำให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำขึ้น

 • 22 Lessons

  Tiktok Shop

  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันTikTok เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในการใช้ชีวิต จากบทวิจัยในหลายๆที่ TikTok ถือเป็นSocial Media ที่ได้รับความสนใจ และมีการดาวน์โหลดมาเป็นอันดับต้นๆ

 • 6 Lessons

  Workshop

  ทักษะของการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ซึ่งการนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อในระยะเวลาสั้น ๆ

 • 4 Lessons

  Workshop :Youth Leader New Gen

  หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักสูตร Youth Leader New Gen ในการสร้างพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจแล้ว Workshop :Youth Leader New Gen จะพาให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้นำทั้ง 4 บทบาท

 • 8 Lessons

  Youth Leader New Gen

  ความเป็นผู้นำนั้นคือ พฤติกรรม การกระทำ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่แต่อย่างใด หลักสูตร Youth Leader New Gen จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจ

 • 9 Lessons

  Youtube Ads

  ยุคนี้ “การโฆษณาออนไลน์” ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ และเป็นวิธีการที่ “วัดผลลัพธ์ได้ชัดเจนที่สุด” การซื้อสื่อโฆษณาจะไม่ใช่ “รายจ่าย” อีกต่อไป แต่เป็น “ต้นทุนของการขาย” ที่ช่วยสร้างรายได้และขยายฐานกำไร

 • 2 Lessons

  การวัดผลคอนเทนต์ทาง Social Media ที่ Content Creator ควรรู้

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 7 Lessons

  การวัดผลคอนเทนต์ทาง Social Media ที่ Influencer ควรรู้

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น