หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานไปสู่การต่อยอด จนสามารถสร้าง ระบบฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม, การออกแบบเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้เริ่มต้น และ ระดับผู้มีพื้นฐาน ระดับผู้เริ่มต้นเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และระดับผู้มีพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่สนใจจะเพิ่มเทคนิคและเรียนรู้เคล็ดลับเพิ่มเติม

The course is intended for those intrigued by technology. It will assist the learners with understanding the computer system and introductory programming from the basics to the level that they can apply the knowledge for creating database systems, programming, as well as designing website and application on their own. The course is divided into 2 levels, which are the basic and the intermediate.

Curriculum