เริ่มขึ้นแล้ว!! Digital Youth Network Thailand รอบ 2,000 คน ภาคกลาง

มีน้อง ๆ เยาวชนมาร่วมสร้างสรรค์ดิจิทัลไปพร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กว่า 150 ราย ทั้งนิสิต นักศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากทั่วกรุงเทพและปริมณฑล มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

โดยในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลและกิจกรรมดี ๆ ที่ทาง depa ได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานยังมี ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากําลังคนดิจิทัล depa และคุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม มาพูดคุยกับน้อง ๆ ในการเป็นเครือข่ายเยาวชน Digital Youth Network Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือของ depa และ SEED Thailand เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลให้ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคในประเทศไทย

โดยกิจกรรมในวันนี้มีทั้งวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แชร์ประสบการณ์ พร้อมเสริมสร้างทักษะในการปรับตัวบนโลกดิจิทัล อาทิ Introduction to Digital Youth Network, Digital Skill and Knowledge, 21st-Century Opportunity, Youth Leader New Gen และอื่น ๆ อีกมายมาย และกิจกรรม Workshop ที่จะให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Digital Literacy Youth Award ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลต่อไป พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 275,000 บาท

#DigitalYouthNetwork #depaThailand #DigitalInfinity #depa2023 #HACKaTHAILAND #HACKaTHAILAND2023

ภาพบรรยากาศ