ขึ้นเหนือกันจ้า สำหรับกิจกรรม Digital Youth Network Thailand รอบ 2,000 คน ที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ GreenNimmanCMU ห้องประชุมทองกวาว โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย มาร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ได้รับเกียรติจาก คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ตามด้วย พันจ่าเอกวิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและผู้ก่อตั้งเครือข่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด SEED Thailand และคุณปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบนให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ทั้งยังร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในความสำคัญของ Digital Literacy และปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่สร้างสรรค์โลกดิจิทัล ไปกับเครือข่ายเยาวชนอาสาดิจิทัล Digital Youth Network Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือของ depa และ SEED Thailand

โดยกิจกรรมในวันนี้มีทั้งวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แชร์ประสบการณ์ พร้อมเสริมสร้างทักษะในการปรับตัวบนโลกดิจิทัล อาทิ Introduction to Digital Youth Network, Digital Skill and Knowledge, 21st-Century Opportunity, Youth Leader New Gen และอื่น ๆ อีกมายมายจากวิทยากรภาคเหนือซึ่งผ่านการอบรม Train The Trainer และกิจกรรม Workshop ที่จะให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Digital Literacy Youth Award ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลต่อไป พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 275,000 บาท

#DigitalYouthNetwork #depaThailand #DigitalInfinity #depa2023 #HACKaTHAILAND #HACKaTHAILAND2023

ภาพบรรยากาศ