ดีป้า ลุยต่อเนื่องกับกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow ครั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรเฟ้นหาดิจิทัลโซลูชันระดับภูมิภาคที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสุดยอดโซลูชันไทย ชิงรางวัลจากเวทีการแข่งขัน HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY กิจกรรมใหญ่ที่จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ จับตาการประลองความสามารถด้านดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลสตาร์ทอัพต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีหลายหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในระดับเริ่มต้น (Idea Stage) ขณะที่ ดีป้า จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและร่วมลงทุนกับดิจิทัลสตาร์ทอัพในระยะเติบโต (Growth Stage) จนสามารถบุกตลาดโลกได้

สำหรับกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow นับเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY ที่จะมีการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตร โดยจะลงพื้นที่ในทุกภูมิภาคทั่วไทยเพื่อเฟ้นหาดิจิทัลโซลูชันที่จะร่วมพัฒนาประเทศ โดยเดินสายคัดเลือกทีมที่จะเป็น RISING STARS จำนวน 24 ทีมจากการแข่งขันทั้ง 8 รอบ ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (2 รอบ) เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี พร้อมเปิดรับทุกคนที่มีแนวคิด Prototype หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซลูชันที่จะช่วยตอบโจทย์และข้อจำกัดของทุกอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อชิงทุนสนับสนุนรวมกว่า 1 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดผลงานได้ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโชว์เคสที่ร่วมดำเนินการกับภาคการศึกษาอย่าง Coding School และภาคเอกชนผ่านโครงการ Digital Tourism, Delivery Platform และ เทคโนโลยี 5G

ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือก RISING STARS แต่ละรอบจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา (Pain Point) ได้อย่างเหมาะสม มีโอกาสต่อยอดสู่ธุรกิจ อยู่รอด และสามารถเติบโตได้ ซึ่งกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow ครั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการ Thailand Accelerator by Techsauce สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่มาร่วมตัดสินผลงาน พร้อมกันนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “ขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยี ปั้นธุรกิจให้เติบโต สู่ Digital Entrepreneurship” โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณพงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณชาล เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการ Thailand Accelerator คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ กรรมการและประธานด้านภูมิภาค สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (TSA) ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Fixzy และ คุณธัชณวัฒน์ พิริยธนพัทธ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้า

สำหรับ HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบจังหวัดนครราชสีมามีผลงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับรางวัล RISING STARS จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

ทีม SHINSHIBA
ผลงาน SHINSHIBA ธุรกิจโรงแรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาบริการและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ โดยใช้โมเดลธุรกิจแบบพาร์ทเนอร์ อาทิ การทำสัญญากับเจ้าของโรงแรมเพื่อให้ SHINSHIBA เข้าไปบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ SHINSHIBA และการใช้เทคโนโลยี AI, IoT และ Visual Reception เพื่อสร้างระบบโรงแรมอัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่นและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นการมอบประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและเป็นประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครให้กับลูกค้าที่เข้าพัก

ทีม VELLO 24
ผลงาน VELLO BIZ ระบบบริหารร้านซักรีดอัจฉริยะครบวงจรที่จะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของร้านซักรีดท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นร้านซักรีดที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้มากที่สุด

ทีมสุรเซนส์
ผลงาน X-Zense101 เครื่องคัดกรองมะเร็งแบบพกพา โดยหลักการเพียโซอีเล็กทริคไบโอเซ็นต์เซอร์ ที่จะช่วยตรวจจับสารพันธุกรรมดีเอ็นเอที่เป็น Biomarker ของมะเร็ง มีความไวในการตรวจ สามารถทราบผลตรวจได้ในระยะไม่นาน และแจ้งผลตรวจได้ทันท่วงที (Real-time) ขนาดของเครื่องมีขนาดไม่เกิน 10 ตารางเซนติเมตร ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และนำออกตรวจตามจุดตรวจหรือในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อีกทั้งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ทั้ง 3 ทีม RISING STARS จะได้รับการสนับสนุนผลงานละ 25,000 บาท* และยังได้สิทธิ์ Fast Track เข้าสู่รอบ 100 ทีมในการแข่งขัน HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY ส่วนทีมที่ไม่ได้รับคัดเลือกเป็น RISING STARS สามารถนำแนวคิด/ประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมมาปรับใช้ และยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY HACKATHON ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมได้เช่นกัน

กิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบถัดไป จะมีขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกดิจิทัลโซลูชันในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 12 มิถุนายนนี้ และต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน ณ Glowfish Event Space ชั้น 2 ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ทาง https://forms.gle/zHsQtkLbF39LDMPv5

สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสริตา 095-714-8866 และ คุณวัชชา 098-258-5229 หรือเพจ Facebook Page: HACKaTHAILAND

#depaThailand #HACKaTHAILAND #HACKaTHAILAND2023ROADSHOW #DigitalInfinity #ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพบรรยากาศ