บรรยากาศกิจกรรมอบรมโครงการ Digital Youth Network Thailand โซนภาคตะวันออก ร่วมสร้างสรรค์ดิจิทัลไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย มาร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

โดยในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และรักษาการผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอนาคตของเยาวชนภาคตะวันออกสู่การเป็น Digital Valley ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านดิจิทัลในกลุ่มเยาวชน โดยภายในงานยังมี คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม มาพูดคุยกับน้อง ๆ ในการเป็นเครือข่ายเยาวชน Digital Youth Network Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือของ depa, SEED Thailand

กิจกรรมในวันนี้มีทั้งวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แชร์ประสบการณ์ พร้อมเสริมสร้างทักษะในการปรับตัวบนโลกดิจิทัล อาทิ Introduction to Digital Youth Network, Digital Skill and Knowledge, 21st-Century Opportunity, Youth Leader New Gen และอื่น ๆ อีกมายมายจากวิทยากรภาคเหนือซึ่งผ่านการอบรม Train The Trainer และกิจกรรม Workshop ที่จะให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Digital Literacy Youth Award ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลต่อไป พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 275,000 บาท

#DigitalYouthNetwork #depaThailand #DigitalInfinity #depa2023 #HACKaTHAILAND #HACKaTHAILAND2023

ภาพบรรยากาศ