depa จัดงาน HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบภาคใต้
เฟ้นหานวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันนี้ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมทีมงานจากสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และสาขาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมจัดกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบภาคใต้ ณ อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเฟ้นหาไอเดียต่อยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพ จำนวนกว่า 10 ทีม ร่วมนำเสนอผลงานต้นแบบที่จะได้รับการพัฒนาสู่ Digital Solution ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมตัดสิน อาทิ ผศ. ดร.ชินพงษ์ อังสุโชติเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณชาล เจริญพันธ์ Program Director โครงการ Thailand Accelerator คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธุ์ กรรมการและประธานด้านภูมิภาค สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (TSA) และผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟิกซิ จำกัด และ คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และ คุณสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเข้าชมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้

ในครั้งนี้มี 3 ทีม RISING STARS จากภาคใต้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประชันไอเดียในรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคมคือ

1) ทีม NOVA

ผลงาน NOVA แพลตฟอร์มเเละอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อลด Energy Waste ที่มาจากการวางโครงสร้าง Invertor เเบบดั้งเดิม โดย NOVA ตอบโจทย์การวางโครงสร้างเเบบโครงข่าย Multinode

2) ทีม มัลเบอร์รี่ เอไอ

ผลงาน ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตสำหรับเพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงในกลุ่ม Highland พร้อมทั้งทดสอบประสิทธิภาพของตู้ควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิง โดยอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพืชในสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีระบบแสงประดิษฐ์ และระบบปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมการทำงานของตู้แบบอัตโนมัติ

3) ทีม S2S Selected: Personalized Food

ผลงาน S2S Selected: Personalized Food ระบบเก็บข้อมูล คัดกรองโรคเบาหวาน แนะนำผลิตภัณฑ์ สามารถสั่งซื้ออาหารทางเลือกสุขภาพ เกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรง ช่วยเลือกอาหารเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม MEDTECH อีกด้วย

กิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow จะจัดอย่างต่อเนื่องอีก 4 ครั้ง โดยรอบถัดไปจะไปพบปะชาวอีสาน เริ่มต้นกันที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤษภาคมนี้ ทาง https://forms.gle/zD4Ekw6JZDACfwny9

#depaThailand #HACKaTHAILAND2023Roadshow #RisingStars #DigitalInfinity #DigitalThailand

ภาพบรรยากาศ