Courses

 • 7 Lessons

  การวัดผลคอนเทนต์ทาง Social Media ที่ Influencer ควรรู้

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 10 Lessons

  การวัดผลทาง social media ที่ Influencer ควรรู้

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 5 Lessons

  การเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเป็นตัวของตัวเอง

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 4 Lessons

  การเริ่มต้นการเป็น Digital Content Creator และ Influencer

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 6 Lessons

  ภาษีเบื้องต้น ที่ Influencer และ Content Creator ควรรู้

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 15 Lessons

  มัดรวมเทคนิคจากอินฟลูเอนเซอร์ 5 หมวดยอดนิยมของไทย หมวด Beauty

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 10 Lessons

  มัดรวมเทคนิคจากอินฟลูเอนเซอร์ 5 หมวดยอดนิยมของไทย หมวด Food

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 10 Lessons

  มัดรวมเทคนิคจากอินฟลูเอนเซอร์ 5 หมวดยอดนิยมของไทย หมวด Health

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 6 Lessons

  มัดรวมเทคนิคจากอินฟลูเอนเซอร์ 5 หมวดยอดนิยมของไทย หมวด Tech & Gadget

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 14 Lessons

  มัดรวมเทคนิคจากอินฟลูเอนเซอร์ 5 หมวดยอดนิยมของไทย หมวด Travel

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 15 Lessons

  เทคนิคการร่วมงานกันระหว่าง Influencer กับ Marketer

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 5 Lessons

  เรียนรู้กติกา และข้อกฎหมายควรรู้สำหรับ Content Creator

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • 28 Lessons

  เรียนรู้และเริ่มต้นการเป็น Content Creator และถอดรหัส Content Creator มืออาชีพ

  CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น