ภาษีเบื้องต้น ที่ Influencer และ Content Creator ควรรู้

CONNEXION เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมการยกระดับทางอุตสาหกรรม E-commerce และการ Up-Skill ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจโครงการสามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ผ่านโครงการ "CONNEXION" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็น Content Creator หรือ Influencer ที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์กับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเช่นนี้ที่ผู้คนเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

คำอธิบายหลักสูตร

CONNEXION เปิดหลักสูตร Digital Content Creator และ Digital Influencer เรียนรู้ด้านการสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งทางเทคนิคและการผลิตสื่อโซเชียล มีเดีย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ระดับการเรียนรู้ที่ 3 : เริ่มสร้างรายได้จากการเป็น Digital Content Creator และ Influencer

อาจารย์ผู้สอน

  1. คุณมิกกี้ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์- ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น iTAX

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

ผู้เข้าเรียนต้องเข้าเรียนให้ครบทุกวิดีโอ และทุกระดับการเรียนรู้ผู้เรียนจะได้รับ Certificate ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

Course Content

Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons
  • Course Certificate