บรรยากาศกิจกรรมอบรมโครงการ Digital Youth Network Thailand โซนภาคตะวันออก ร่วมสร้างสรรค์ดิจิทัลไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย มาร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

โดยในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และรักษาการผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอนาคตของเยาวชนภาคตะวันออกสู่การเป็น Digital Valley ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านดิจิทัลในกลุ่มเยาวชน โดยภายในงานยังมี คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม มาพูดคุยกับน้อง ๆ ในการเป็นเครือข่ายเยาวชน Digital Youth Network Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือของ depa, SEED…

Congratulations! กับ 3 Rising Stars จากการแข่งขัน HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบภาคเหนือที่เชียงใหม่

จากผู้สมัครทั้งหมด 24 ทีม ร่วมประชันไอเดียใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย DIGITAL SOLUTIONS โดยกิจกรรมในวันนี้ เริ่มด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “ขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยี ปั้นธุรกิจให้เติบโต สู่ Digital Entrepreneurship” จากกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมตัดสิน อาทิ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล…

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดฉาก HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบแรก กรุงเทพฯ

คนรุ่นใหม่ 48 ทีม ร่วมโชว์ไอเดียขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย DIGITAL SOLUTIONS ดีป้า ร่วมกับ โครงการ Thailand Accelerator by Techsauce และ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) ร่วมเปิดกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow ประเดิมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เพื่อเฟ้นหา DIGITAL SOLUTIONS…

เริ่มขึ้นแล้ว!! Digital Youth Network Thailand รอบ 2,000 คน ภาคกลาง

มีน้อง ๆ เยาวชนมาร่วมสร้างสรรค์ดิจิทัลไปพร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กว่า 150 ราย ทั้งนิสิต นักศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากทั่วกรุงเทพและปริมณฑล มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลและกิจกรรมดี ๆ ที่ทาง depa ได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ…