ขึ้นเหนือกันจ้า สำหรับกิจกรรม Digital Youth Network Thailand รอบ 2,000 คน ที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ GreenNimmanCMU ห้องประชุมทองกวาว โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย มาร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ได้รับเกียรติจาก คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ตามด้วย พันจ่าเอกวิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่…